adventski vijenac

Adventski vijenac

Prvi adventski vijenac još je davne 1838. godine postavio u hamburškom domu za napuštenu djecu evangelički pastor i odgojitelj Johann Hinrich…