baklava

Baklava

Ovo je moja prva baklava. Zanimljiva je priča što ju nikada nisam jela do ove godine, a imam 25. godina…